Home

Md2W Projectmanagement is een onderneming die vanaf 2005 actief is op het gebied van advies en engineering over alle zaken die de bouw van het spoor betreffen. Inmiddels is Md2W Projectmanagement uitgegroeid tot een graag geziene partner bij bedrijven die opereren binnen de spoorbouw en ontvangt Md2W Projectmanagement opdrachten van alle grote spelers in het veld.

De medewerkers van Md2W Projectmanagement zijn in te zetten voor advies, engineering, uitvoeringsbegeleiding en bouwco÷rdinatie bij zowel nieuwbouw als vernieuwingen, onderhoud en ombouw van spoor- en trambanen. Dit is mogelijk binnen de techniekvelden Baanbouw, Spoorwegbouw, Bovenleidingen, Kabels & Leidingen, Wisselverwarming en op het gebied van Operationeel EigendomsBeheer (bermen, sloten, voorpleinen, parkeerplaatsen en hekwerken).á

Vanwege hun specifieke kennis van zaken zijn de medewerkers inzetbaar binnen alle fasen van projecten die het spoor betreffen dus vanaf de eerste adviesfase tot en met de oplevering. Daarnaast zijn zij inzetbaar voor advies en uitvoering betreffende life cycle management.

Wilt u kennismaken met Md2W Projectmanagement en weten of Md2W Projectmanagement iets binnen uw bedrijf zou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.á